Even voorstellen

 

Ik zal even een korte introductie geven over wie ik ben.

Mijn naam is Angélica Vogelzang en ik ben in 2012 een eigen bedrijf gestart als kattenadviseuse en kattenoppas.

Als kattenadviseuse heb ik inmiddels al menig kat en mens kunnen helpen bij het vinden van een oplossing voor problemen die zich voor kunnen doen wanneer mens en dier elkaar niet meer goed begrijpen.

De ene keer is het probleem met een aantal praktische aanpassingen op te lossen. Een andere keer zit het probleem wat dieper en vertoont de kat een bepaald gedrag door een eventueel eerder opgelopen trauma. Wanneer er sprake is van een trauma bespreek ik met u wat mij de beste manier van aanpak lijkt. Daarbij kunnen behandelingen van de kat zelf (zie behandelmethodes) vaak leiden tot verbluffende resultaten.

 

Door mijn medische achtergrond als dierenartsassistente heb ik als kattenoppas inmiddels veel cliënten waarvan de kat speciale verzorging nodig heeft. Het geven van medicatie of injecties zoals bijvoorbeeld het geval is bij diabetes-katten is daarom ook geen probleem.

Daarbij kom ik ongeveer een uur bij uw kat op bezoek zodat ik ook eventuele symptomen zou kunnen waarnemen.

De ervaring leert dat het bezoek van een uur zowel bij gezonde katten als katten die speciale verzorging nodig hebben een zeer positieve en ontspannen uitwerking heeft. Cliënten vertellen mij dat dit echt het verschil maakt.

Ik doe mijn werk dan ook met enorm veel plezier!

 

Waarom de naam Holon

De naam Holon is afgeleid van het Griekse woord ‘holos’ wat staat voor ‘geheel’.

Een holon is een zelfstandig werkend deel dat in een ander zelfstandig werkend deel besloten ligt.

Een lichaamscel is bijvoorbeeld een holon, deze cel kan onderdeel zijn van het hart, op zich ook een holon. Het hart is op zijn beurt weer onderdeel van het lichaam, ook een holon. Zo’n keten heet een holarchie en reikt van de kleinste holons, atomen, tot het grootste, het universum.

Deze theorie geeft aan dat alles met elkaar in verbinding staat.

Als reikigever voel ik me sterk verbonden met het ‘grote geheel’, vandaar dat ik deze naam heb gekozen.